Samen realiseren we echte online oplossingen

Een website maak je niet alleen, dat doen we samen. Wij combineren uw kennis over uw doelgroep met onze kennis van internet om zo tot een goed online resultaat te komen.

Onze werkwijze

Het toepassen van de juiste werkwijze is erg belangrijk bij het realiseren van een succesvolle website, webshop of online applicatie. Zo helpen wij onze opdrachtgevers met het realiseren van hun online ambitie

 

Ieder project beginnen we uiteraard met een goed gesprek. Samen onderzoeken we wat de beste webstrategie is. We kijken waar u staat en waar u naartoe wilt. We stellen vast wat het doel is en wat er moet gebeuren om dat te bereiken en het project tot een succes te maken. Door een gefaseerde aanpak en heldere communicatie tijdens het productieproces garanderen we een succesvolle samenwerking met resultaat. Hieronder een globale indeling van de stappen die we nemen tijdens een project.

 

Ook na oplevering van een website of webapplicatie houden we de vinger aan de pols en kunnen we snel en effectief inspringen op veranderingen in de markt, eventuele wijzigingen, aanpassingen of voortschrijdend inzicht. Met behulp van het Plan-Do-Check-Act principe zorgen we er ook voor dat uw project ook op de lange termijn succesvol blijft.

 

Ontwikkelen van grote projecten doen we met behulp van de SCRUM methode. Het project wordt in een aantal kleinere tijdblokken opgedeeld om het project overzichtelijker te maken en is het eenvoudiger om de progressie van een project te monitoren. Met deze methodiek is er meer overzicht en kunnen we tijdig het project bijsturen indien nodig. Op deze manier blijft u als opdrachtgever ook meer betrokken bij het project.

 

Ons team Onze werkwijze Testimonials

Conceptfase

In de conceptfase wordt dieper ingegaan op de documentatie die voor handen is en is er een inventariseren wij wensen, eisen en doelen. Webstrategie, het vaststellen van de sitemap, functionaliteiten, usability en webdesign zijn onderwerpen die aan de orde komen. Op basis van uw doelstelling en webstrategie, wireframens, ontwikkelen wij één of meerdere webdesign concepten en een functionele omschrijvingen. Er is dan een duidelijke webstrategie waar al de eisen van de website in beschreven staan.

 

Uitkomst conceptfase:

Concept wireframephotoshop

Ontwerpfase

In de ontwerpfase zijn een aantal feedback momenten waarin u feedback kunt geven op het webdesign. In overleg en na goedkeuring van het ontwerp concept wordt het ontwerp van de website verder uitgewerkt op paginaniveau in verschillende pagina-templates. Daarnaast worden de functionalitieten van de website vastgelegd in het functioneel ontwerp. Het webdesign concept op paginaniveau en het interactie ontwerp vormen de blauwdruk voor de website. Na goedkeuring van deze documenten kan gestart worden met website ontwikkelen.

 

Uitkomst conceptfase:

 • Uitgewerkt ontwerp
 • Functioneel ontwerp
 • Definitieve sitemap
ontwerp websitesitemapwebdesign

Ontwikkelfase

Als alle ontwerpen van de templates van de website zijn goedgekeurd wordt er gestart met het ontwikkelen van de website. Als eerste wordt de front-end van de website gemaakt. Dit is "voorkant" zoals de bezoeker de website ziet. Daarna wordt het Content Managment Systeem (CMS) geimplementeerd. Het CMS maakt het mogelijk maakt om de website op een eenvoudige manier te onderhouden, te beheren en uit te breiden. Dit noemen wij het back-end gedeelte. Tijdens het bouwen van de website zullen wij in een testomgeving de voortgang laten zien zodat u deze kunt volgen.

 

Uitkomst ontwikkelfase:

 • HTML / CSS
 • Implementatie Content Managment Systeem
 • Cross Browser Optimalisatie
 • Beta versie website 
CMSweb code

Testfase

De opdrachtgever kan binnen de test omgeving van Softmedia de Beta versie van de website online bekijken en testen. In deze fase kunnen eventuele bugs worden opgelost of aanpassingen aan de website worden doorgevoerd.

 

Uitkomst testfase:

 • Eventuele wijzigingen doorvoeren
 • Final review
testfase uefa design

Opleveringsfase

Het eindproduct wordt uitvoerig besproken met de klant. Na een training in het beheer van de applicaties, worden de producten live gezet en overgedragen. Support is uiteraard beschikbaar en het beheer kan indien gewenst worden begeleid. Wij hebben voor onze klanten speciale faciliteiten in een datacentrum in Amsterdam direct verbonden aan de Amsterdam Internet Exchange.

 

Uitkomst opleveringsfase:

 • Live versie van de website
 • Aanmelden zoekmachines
 • Integreren socal media
 • Training and Support

   

zoekmachineoplevering website

Evaluatie, beheer en onderhoud

Als de website, webshop of applicatie live is evalueren we het hele traject. Om er zeker van te zijn dat de kwaliteit gewaarborgd blijft, houden wij al onze websites en webapplicaties nauwlettend in de gaten. Wij kunnen vaak direct zien als er zich een probleem voordoet. Wij kunnen dan tijdig ingrijpen voordat bezoekers er last van ondervinden en soms zelfs voordat onze opdrachtgevers of hun klanten problemen ervaren. Afhankelijk van de afspraken met betrekking op de hosting en support, kunnen we direct aan de slag om het probleem op te lossen.

 

Na oplevering van de website houden we nauw contact met onze opdrachtgevers en kunnen we waar nodig is support bieden voor  bijvoorbeeld vragen over het beheren van de content en voor het eventueel toevoegen nieuwe functionaliteiten, iitbreidingen en doorontwikkeling.

 

Uitkomst:

 • Hosting website
 • Support and training
 • Onderhoud
 • Toevoegen nieuwe functionaliteiten
 • Uitbreidingen / doorontwikkeling

beheerevaluatie

Meer weten over ons?

Wij werken voor internationale bedrijven zoals Andus Group, UEFA en GP Batteries en en nationale bedrijven zoals Den Hartogh en Van Wijnen. Maar we denken ook mee met innovatieve start-ups en helpen bedrijven in het MKB groeien met hun online ambities.

De praktijk is ons beste bewijs! Bekijk onze portfolio voor een selectie van onze projecten of lees een aantal testimonials van onze klanten.

 

Neem contact met ons op